Pere Ventura

Vinařství:
Vinohrady se rozkládají v oblastech Baix Penedès a Central Penedès
v průměrné výšce 250 metrů nad mořem. Vinná réva roste v tmavé úrodné
půdě s průměrnou kapacitou zadržované vláhy. Réva byla vysázena buď ve stylu
špalírových keřů a je pravidelně prováděný řez v Royal stylu, anebo roste
tradičně a řez je prováděn jak před-střižením, tak i sestřihem tzv. zeleným,
což je však běžná praxe u obou druhů révy.
Vinobraní je prováděno ručně a produkce z těchto vinohradů je 12,000 kg/Ha.
Zpracování:
Každá z vinné odrůdy tohoto vína byla sbírána jednotlivě, hrozny byly odstopkovány
a dužina předem ochlazena na 14º C pro lisování na pneumatickém
lisu o síle 0.2 baru. Poté se oddělilo 55% slupek a následovalo
statické odkalování. Fermentace probíhala v nerezových nádobách  
při regulované teplotě mezi 16°C  a 18º C.
Po velmi pečlivé coupage všech třech vinných odrůd bylo provedeno jemné
čištění, stabilizace vinné kyseliny a finální filtrování.
Druhá fermentace probíhala v lahvích tradiční metodou,  minimální doba zrání
na kvasničných kalech byla 15 měsíců.